Ziedojumu konts:

LIELVARDES EVANGELISKAS TICIBAS KRISTIESU DRAUDZE “GARS UN PATIESIBA”
Reģ. Nr.: 90000834982

Swedbanka Banka:
EUR Konts: LV50HABA0551035995817
BIC/SWIFT kods: HABALV22


Maksājuma mērķis (jānorāda): ZIEDOJUMS