Kā pastāvīgi dzīvot apzinātā Dieva klātbūtnē?

Kā pastāvīgi dzīvot apzinātā Dieva klātbūtnē?

Pašreizējais Statuss
Jūs vēl neesiet reģistrējies šīm apmācībām
Piesakies par
ZIEDOJUMIEM

Ko nozīmē pagodināt Dievu?

Ko tad mums nākas darīt, lai atrastos apzinātā un pastāvīgā Dieva klātbūtnē?

Vai tu zini kas liek zaudēt cilvēkam Dieva klātbūtni?

Cik lielā mērā jūs pagodināsiet Dievu?