• Un tad viņi gavēs - Rufuss F. Adžiboije

    … tad tie gavēs

    Mums ir dots spēcīgs  ierocis no Dieva cietokšņu noārdīšanai. Bet mums ir jāiemācās lietot šo ieroci. Grāmata «…Un tad viņi gavēs» stāsta par to, kā caur lūgšanām un gavēni tuvoties Dievam, iepazīt Viņu, lai saņemtu spēku, svaidījumu un gudrību, lai piepildītu Tā Kunga gribu; kā izārdīt konkrētus cietokšņus un barjeras ceļā uz Dieva gribas īstenošanos…
  • Efektīvas lūģšanas principi - Mācītājs Rufus F. Adžiboije

    Efektīvas lūgšanas likumi

    Mēs daudz esam dzirdējuši un runājuši par lūgšanām. Un ne tikai mēs par to runājam, bet par to runā Pats Dievs. Jēzus mācīja par lūgšanām vairāk, kā jebkurš cits Bībelē. Dieva vīru vārdi visas draudzes vēstures laikā arī apstiprina lūgšanu nozīmi. Piemēram, D.Veslijs teica: “Dievu ierobežo Viņa tautas lūgšanas”. “Lūdziet bez mitēšanās…Cilvēkam vienmēr ir jālūdz…