• Kā saņemt paaugstinājumu no Dieva? - Rufuss F. Adžiboije

    Kā saņemt paaugstināšanu no Dieva?

    Dieva vēlēšanās ir paaugstināt, pacelt un svētīt cilvēkus. Dievs ir nodarbināts ar cilvēku paaugstināšanu. Viens no galvenajiem mērķiem, kura dēļ Jēzus nonāca no debesīm, ir – pacelt un iecelt kritušo cilvēci tajā cieņpilnajā vietā, kuru Dievs tai bija paredzējis pirms grēkā krišanas. Tikai šādā atjaunotā stāvoklī cilvēks spēs piepildīt savu aicinājumu un misiju no Dieva….
  • Patiesība par ūdens kristību - Mācītājs Rufuss F. Adžiboije

    Patiesība par ūdens kristību

    Ūdenskristības ir viena no redzamajām pavēlēm, ko nolicis Pats Kungs Jēzus Kristus. Otra, līdzīga šai, pavēle – ir Tā Kunga vakarēdiens. Šīs divas pavēles vēl tiek dēvētas arī par mūsu glābšanas simboliem, jo tās atgādina ticīgajiem par to cenu, kas tika samaksāta par viņu glābšanu, kā arī par viņu lēmuma nozīmi, sekot Jēzum. Glābšanas simboli…