• Kā saņemt paaugstinājumu no Dieva? - Rufuss F. Adžiboije

  Kā saņemt paaugstināšanu no Dieva?

  Dieva vēlēšanās ir paaugstināt, pacelt un svētīt cilvēkus. Dievs ir nodarbināts ar cilvēku paaugstināšanu. Viens no galvenajiem mērķiem, kura dēļ Jēzus nonāca no debesīm, ir – pacelt un iecelt kritušo cilvēci tajā cieņpilnajā vietā, kuru Dievs tai bija paredzējis pirms grēkā krišanas. Tikai šādā atjaunotā stāvoklī cilvēks spēs piepildīt savu aicinājumu un misiju no Dieva….
 • Patiesība par ūdens kristību - Mācītājs Rufuss F. Adžiboije

  Patiesība par ūdens kristību

  Ūdenskristības ir viena no redzamajām pavēlēm, ko nolicis Pats Kungs Jēzus Kristus. Otra, līdzīga šai, pavēle – ir Tā Kunga vakarēdiens. Šīs divas pavēles vēl tiek dēvētas arī par mūsu glābšanas simboliem, jo tās atgādina ticīgajiem par to cenu, kas tika samaksāta par viņu glābšanu, kā arī par viņu lēmuma nozīmi, sekot Jēzum. Glābšanas simboli…
 • Dieva pretinieki un atmodas ienaidnieki - Rufus F. Adžiboije

  Dieva pretinieki un atmodas ienaidnieki

  Nelielajā grāmatā “Dieva pretinieki un atmodas ienaidnieki” mēs iepazīsimies ar dažādiem iemesliem tam, kāpēc cilvēki, īpaši ticīgie, pretojas Dievam un Viņa darbiem, un tādā veidā kļūst par atmodas ienaidniekiem. Centrālā šīs grāmatas, doma – kā mums nekļūt par atmodas ienaidniekiem un Dieva pretiniekiem. Tā iemesla dēļ mēs apskatīsim dažus Dieva pretinieku un atmodas ienaidnieku raksturojumu….
 • Debesu logi

  Dievs mīl cilvēkus, un Viņš vēlas darīt mūs bagātus ar katru labu devumu un katru pilnīgu dāvanu. “Viņš jau Savu paša Dēlu nav saudzējis, bet To par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad Viņš līdz ar To mums nedāvinās visas lietas?” (Rom. 8:32). Tomēr visu, kas nāk no debesīm, regulē debesu logi vai debesu atveres….