Pamati mācībai par Dieva valstību

11 audio lekcijas latviešu un krievu valodā. Šajā apmācību kursā Jūs uzzināsiet, kas ir Debesu Valstība un kā kļūt par efektīvu instrumentu Dieva nodomu īstenošanai uz zemes.
Kopējais mācību kursa garums: 16 stundas 48 minūtes

Piekļūsti apmācībām par sev pieejamu ziedojumu.

Piekļūsti apmācībām par sev pieejamu ziedojumu, to ierakstot zemāk cenas ailītē.
(Jūsu finansiālais atbalsts palīdzēs mums veidot jaunus garīgās izaugsmes materiālus. Mēs ticam, ka tie būs par svētību Latvijā un ārpus tās.) Minimālais ziedojums: 1

Sāc savu garīgo izaugsmi Dievā

 • Check Mark Nostiprini Dieva vāru savā sirdī!
 • Check Mark Stiprini savu ticību Dievā
 • Check Mark Saņem garīgo stiprinājumu
DROŠU ZIEDOŠANU UN APMAKSU NODROŠINA
 • Stripe
 • Visa Card
 • MasterCard
 • American Express
 • Discover Card
Kategorija:

Pamati mācībai par Dieva Valstību – tā ir 13 stundu mācība, kurā tiek aplūkoti Dieva Valstības pamatelementi.

Dažādi cilvēki atšķirīgi saprot, ko nozīmē Dieva Valstība un ko nozīmē meklēt Dieva Valstību. Vairumā gadījumu vārdu salikums “Dieva Valstība” daudziem  cilvēkiem nav nekas vairāk kā vienkārši termins vai jēdziens. Tomēr ļoti svarīgi būtu saprast Valstības pamatus, jo visa Bībele runā par Dieva Valstību.

 • Vēstījums, kuru sludināja Jānis Kristītājs, bija vēstījums par Valstību;
 • Vēstījums, kuru sludināja Jēzus, bija vēstījums par Valstību;
 • Kad Jēzus izsūtīja Savus mācekļus sludināt, Viņš tiem teica: Ejiet, sludiniet, tuvu atnākusi ir Debesu Valstība”.
 • Pat tad, kad Jēzus bija augšāmcēlies no mirušiem, Viņš mācīja mācekļiem 40 dienas par Valstību.

Tas mums parāda, ka Jēzus misijas un mācības centrālais virziens bija Dieva Valstība. Jēzus sirds ir Dieva Valstība. Tāpēc mums ir ļoti svarīgi saprast Dieva Valstības pamatus.

Ja mēs nepadarīsim Dieva Valstību par mūsu kristīgās dzīves un kalpošanas centru, tad mūsu uzmanība novirzīsies uz citām triviālām lietām. Tieši šī iemesla dēļ daudzi cilvēki par galvenajām padara tās lietas (dziedināšanu, uzplaukumu, atbrīvošanu utt.), kurām būtu jāseko pēc Valstības evaņģēlija pasludināšanas.

Daudzi cilvēki tic, ka viņiem ir Valstība vai ka viņi atrodas Dieva Valstībā tikai tāpēc, ka viņi ir materiāli svētīti, dziedināti un atbrīvoti, vai tāpēc, ka Dieva spēks darbojas viņu dzīvēs, lai atnestu dziedināšanu un atbrīvošanu citiem cilvēkiem. Ja Dieva Valstība nav mūsu mērķis, tad mēs tieksimies sasniegt citus mērķus (pat labus mērķus), bet mēs novirzīsimies no Dieva gribas un radīsim neapmierinātību Dieva sirdī.

Ieklausieties, ko Jēzus par to pauž Savā Vārdā:
“Ne ikkatrs, kas uz Mani saka: Kungs! Kungs! – ieies Debesu valstībā, bet tas, kas dara Mana Debesu Tēva prātu. Daudzi uz Mani sacīs tanī dienā: Kungs! Kungs! Vai mē`s Tavā Vārdā neesam nākošas lietas sludinājuši, vai mēs Tavā Vārdā neesam velnus izdzinuši, vai mēs Tavā Vārdā neesam daudz brīnumu darījuši? Un tad Es tiem apliecināšu: Es jūs nekad neesmu pazinis; eita nost no Manis, jūs ļauna darītāji.” (Mat. 7:21-23)

Šī Rakstu vieta bija adresēta ticīgajiem Tajā Kungā, kuriem nebija atklāsmes par Valstību. Mēs zinām, ka viņi uzskatīja sevi par ticīgajiem, tāpēc ka:

1. Viņi sauca Jēzu par Kungu, bet Bībelē ir teikts, ka neviens nevar to izdarīt bez Svētā Gara

Tādēļ es jums saku: neviens, kas runā Dieva Garā, neteiks: nolādēts lai ir Jēzus, – un neviens nevar teikt: Kungs ir Jēzus, – kā vien Svētajā Garā. (1.Kor. 12:3)

2. Viņi pravietoja un darīja brīnumus Tā Kunga vārdā. Apust. d. 19:11-20 mēs redzam, ka cilvēki, kas nav ticīgi, nevar to izdarīt. Septiņi garu izdzinēji nebija patiesi Jēzus sekotāji, un tāpēc viņiem nepietika varas un spēka, lai dziedinātu Jēzus Vārdā.

Tādējādi šie cilvēki bija ticīgi, bet tai pašā laikā viņiem nebija atklāsmes par Dieva Valstību un viņi nodarbojās ar citām lietām, kas viņu izpratnē bija Dieva Valstība. Viņi pravietoja, dziedināja cilvēkus un darīja brīnumus Jēzus vārdā, bet tai pašā laikā, viņi atradās ārpus Dieva gribas.

Jautājums nav par to, ka Dievs ir pret pravietošanu, dziedināšanu, atbrīvošanu un brīnumiem, bet par to, ka tam visam nebija atvēlēta pareizā vieta šo ticīgo dzīvē. Tieši tāpēc viss pārējais, ko darīja šie cilvēki, bija samaitāts.

Pat ja cilvēki mēros ceļu simtiem kilometru, lai meklētu visas šīs lietas, Dieva Vārds mudina mūs VISUPIRMS meklēt Dieva Valstību un Viņa taisnību. Un tad viss, ko meklē cilvēki ārpus Valstības, gala rezultātā piederēs jums.

Kad nav atklāsmes par Dieva Valstību, mēs slieksimies nepareizi iztulkot garīgus notikumus un bibliskos pravietojumus, un tādā veidā mēs varam tikt viegli pievilti.

Tieši šī iemesla dēļ kursa “Pamati mācībai par Dieva Valstību” ietvaros es vēlos, lai mēs ielūkojamies Dieva Vārdā un ieraugām, ko patiesībā nozīmē Dieva Valstība. Bez tam, pamatojoties uz Dieva Vārdu, es vēlos parādīt, kā mēs varam praktiski un pa īstam meklēt Valstību šodien. Jūs uzzināsiet praktisko Dieva Valstības jēgu un tās praktisku pielietošanu attiecībā uz sevi.

Ja jūs vēlaties kļūt radikāls ticīgais Dievam par godu, ja jums apnicis būt pasīvam ticīgajam un ja jūs vēlaties būt par efektīvu instrumentu Dieva nodomu īstenošanai uz zemes, tad šis kurss noteikti jums palīdzēs.

Mēs aplūkosim tādas tēmas kā:

 • Kāpēc Dieva Valstība ir vissvarīgākais vēstījums Bībelē?
 • Ko praktiski nozīmē “meklēt visupirms Dieva Valstību un Viņa
  taisnību”?
 • Kā un kurš var ieiet Dieva Valstībā?
 • Kāpēc iespējams būt ticīgam un tai pašā laikā tikt izslēgtam no Dieva Valstības?
 • Kāpēc izpirkšana no grēka nav Dieva galamērķis?
 • Kāda ir atšķirība starp jēdzieniem “ieraudzīt Dieva Valstību” un
  “ieiet Dieva Valstībā”?
 • Kāds ir Dieva sākotnējais plāns zemei?
 • Kāpēc Dieva Valstība ir visu problēmu risinājums šodien uz zemes?
 • Kādas ir galvenās Dieva Valstības rakstura iezīmes?
 • Ko nozīmē Debesu Valstības atslēgas, un kā šīs atslēgas lietot?

Visas šīs tēmas un vēl daudz kas cits tiks aplūkots vienpadsmit atsevišķās šī aizraujošā kursa daļās.

Sagatavojiet savu sirdi apgaismībai, pārliecībai, iedvesmai un transformācijai ar Svētā Gara palīdzību, kad jūs apgūsiet šo kursu. Jūsu dzīve un perspektīvas vairs nekad nebūs tādas kā iepriekš.

Liecības

Pašlaik liecību nav.

Tikai reģistrējies lietotājs, var atstāt liecību.