… tad tie gavēs

Piekļūsti apmācībām par sev pieejamu ziedojumu, to ierakstot zemāk cenas ailītē.
(Jūsu finansiālais atbalsts palīdzēs mums veidot jaunus garīgās izaugsmes materiālus. Mēs ticam, ka tie būs par svētību Latvijā un ārpus tās.) Minimālais ziedojums: 1

Sāc savu garīgo izaugsmi Dievā

  • Check Mark Nostiprini Dieva vāru savā sirdī!
  • Check Mark Stiprini savu ticību Dievā
  • Check Mark Saņem garīgo stiprinājumu
DROŠU ZIEDOŠANU UN APMAKSU NODROŠINA
  • Stripe
  • Visa Card
  • MasterCard
  • American Express
  • Discover Card
SKU: Nav pieejams Kategorijas:

Gavēnis ir ļoti svarīga garīgās dzīves sastāvdaļa, kas ir labi jāiepazīst katram ticīgajam, lai viņa garīgā dzīve būtu pilnvērtīga. Mācība par gavēni nav nekas jauns; cilvēki gavēja ilgu laiku pirms Jēzus Kristus dzimšanas. Virzoties Bībelē no Vecās derības tuvāk Jaunajai, mēs atrodam gavēni pieminētu aizvien biežāk un varam ieraudzīt gavēņa satriecošo efektu.
Būdams uz zemes, Jēzus demonstrēja to, ka ticīgam cilvēkam gavēnis ir veids, kā pielūgt Dievu, gatavoties kalpošanas darbam un stāties pretim sātanam un viņa veidotajiem garīgajiem cietokšņiem.

Kalna sprediķī Jēzus teica:

Un kad jūs gavējat, neesat saīguši… Mateja, 6:16

Un kad reiz Viņam pajautāja, kāpēc Viņa mācekļi negavē, Viņš deva šādu atbildi:

Un Jēzus tiem sacīja: “Vai kāzu ļaudis var bēdāties, kamēr līgavainis pie viņiem? Bet nāks dienas, kur viņiem atņems līgavaini, tad tie gavēs”. Mateja, 9:15


Abi Rakstu fragmenti norāda uz Jēzus paredzējumu, ka pēc Viņa debessbraukšanas Viņa mācekļi gavēs. Uzmanīgi izlasiet šos vārdus: “Kad jūs gavējat… tad tie gavēs”.

Gavēnis – tas ir garīgs ierocis, kas nevar pārtapt par reliģisku vingrinājumu vai izrādi; gavēnis nav mēģinājums manipulēt ar Dievu un piespiest Viņu rīkoties pretēji Viņa gribai.

Tieši otrādi, gavēnis ir priviliģēta iespēja saņemt no Dieva to, ko citādi saņemt nav iespējams. Dievs nemainās, tāpēc nedz lūgšana, nedz gavēnis nespēs Viņu ietekmēt. Tie ietekmē cilvēku (mūs), novērš dažādos šķēršļus un padara mūs spējīgus saņemt visu to, ko Dievs no laika gala ir iecerējis mums sniegt. Dievs vienmēr ir bijis varens un spējis glābt, tāpēc jāsaprot, ka gavēnis dara spēcīgus mūs, nevis Viņu.

Šīs grāmatas mērķis ir palīdzēt lasītājiem gūt skaidrību par gavēni, sniedzot atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar gavēni un satrauc daudzus. Papildus šajā grāmatā jūs atradīsiet daudzus praktiskus padomus par to, kā vajadzētu rīkoties, lai gavēnis būtu auglīgs un rezultatīvs.

Pirmoreiz šī grāmata tika izdota 1997.gadā, un kopš tā laika daudzi ir apliecinājuši tās noderīgumu. Mēs esam saņēmuši liecības par to, cik lielā mērā mainījās cilvēku dzīves. Es ticu, ka šis jaunais izdevums vēl lielākā mērā rosinās lasītājus veikt izmaiņas savā dzīvē. Lasiet to ar atvērtu sirdi, lasiet vairākas reizes un turiet pie rokas katru reizi, kad gavējat. Lūdzu Dievu par to, lai Svētais Gars stiprina jūs caur šo grāmatu.

Autors

Rufuss F. Adžiboije

Valoda

latviešu valodā

Lappušu skaits

79