Ceturtā nodaļa – ievads

Šī ir ceturtā daļa sērijai “Pamati mācībai par Dieva Valstību”.
Un šajā daļā mēs aplūkosim Dieva Valstības īpatnības, kā arī pieskarsimies šādām tēmām:

 • Kā Valstības atklāsme palīdz mums uzvarēt šīs pasaules sistēmu?
 • Dieva Valstība un demokrātija. Kāpēc cilvēki ar demokrātisku domāšanas veidu nespēj saprast Dieva Valstības vēstījumu?
 • Ko nozīmē jēdziens, ka Dieva Valstība nav no šīs pasaules? Dieva Valstība ir Valstība no debesīm. Tā nāk no Dieva troņa debesīs. Komandēšanas centrs ir Dieva tronis un Dieva saprāts.
 • Dieva Valstība ir sinonīms spēkam. Labā vēsts par Valstību ir vēsts par Dieva varas un spēka atjaunošanu. Valstības spēka avots ir Svētais Gars.
 • Dieva Valstībā nav šķelšanās. Katra šķelšanās Dieva Valstībā nekavējoties un galīgi tiek apspiesta. Ja kaut kas met izaicinājumu Dieva kārtībai un varai, tas nekavējoties tiek apturēts.
 • Dieva Valstība ietekmē visu, ar ko tā saskaras. Dieva Valstība neko neatstāj tādā pašā stāvoklī, kādā tas tiek sastapts. Visam, kas saskaras ar Dieva Valstību, ir jāmainās uz labo pusi.
 • Valstība iesākas ar mazumu, bet gala rezultātā sasniedz lielus apmērus. Dieva Valstībai ir izaugsmes dinamika. Tā vienmēr sākas ar kaut ko mazu un nenozīmīgu kā sinepju sēkliņa, bet tajā ir potenciāls izaugsmei un spēja visu pakļaut savai kontrolei.
 • Valstība maksā visu, kas tev pieder! Līdz ar atklāsmi par Valstību atnāk izpratne, ka Dieva Valstība maksā vairāk par visu, kas jums varētu jebkad piederēt. Cilvēki ar šo atklāsmi viegli atteiksies no visa, kas varētu piederēt šai dzīvē, lai iegūtu Valstību.
 • Dieva Valstība nevar tikt satricināta vai sagrauta. Dažādas valstības ceļas un krīt, bet ir viena Valstība, kas nekad netiks sagrauta, un tā ir Dieva Valstība. Un tieši tāpēc šī Valstība ir mūžīga Valstība un tai nav gala.
 • Valstība ir dāvana tev, ko nav iespējams nopelnīt. Dievs vēlas mums dot Valstību, – Viņš nevēlas mūs ierobežot vai liegt iespēju ieiet Valstībā; drīzāk Dievs vēlas, lai mēs izpildām nosacījumus iekļūšanai Dieva Valstībā un turpinām nolikt Valstību pirmajā vietā savā dzīvē.
 • Valstība paredzēta tiem, kas mīl Dievu.
 • Valstību raksturo taisnība, miers un prieks.