Otrā nodaļa – ievads

Šajā daļā mēs aplūkosim sekojošus jautājumus:

 • Jēdziena noskaidrošana – kas ir Dieva Valstība:
  • Dieva Valstība kā joma, sfēra (vai teritorija), kuru ietekmē Ķēniņš, – joma, kurā Ķēniņš īsteno absolūtu kundzību.
  • Dieva Valstība visupirms ir garīgs stāvoklis mūsos.
  • Valstības būtība nav debesis; Valstības būtība ir to, kas jau ir iedibināts debesīs, atnest uz zemes.
  • Dieva Valstība nav tas, kas notiks nākotnē, bet realitāte pašreizējā laikā.
 • Trīs svarīgas lietas, kuras ir jāsaprot par Dieva Valstību:
  • Dieva Valstība pieprasa mūsu tūlītēju rīcību jeb atsaukšanos no (kur ir atklāsme par Dieva Valstību, tur būs tūlītēja atsaukšanās Ķēniņa prasībām).
  • Valstības vēstījums rada cilvēkus, kam ir Valstības raksturs jeb raksturs, kas atbilst Valstībai (kur ir atklāsme par Dieva Valstību, tur cilvēki pārstāj konfliktēt ar Dieva gribu).
  • Dieva Valstība pieprasa pasludināšanu (kur ir atklāsme par Dieva Valstību, tur cilvēki dedzīgi vēlas pasludināt par Valstību katrā vietā, lai kur viņi ietu).