Piektā nodaļa – ievads

Šī ir piektā daļa sērijai “Pamati mācībai par Dieva Valstību”. Šajā daļā mēs aplūkosim jautājumu par Dieva Valstības pilsonību. Kurš var būt Valstības pilsonis, un kā kļūt par Valstības pilsoni? Mēs aplūkosim šādas tēmas:

 • Katrā valstībā ir savi padotie, saukti par pilsoņiem, kuru labklājība vistiešākajā veidā ir atkarīga no Ķēniņa.
 • Atdzimšana no augšienes kā durvis uz Dieva Valstību.
 • Trīs attieksmes līmeņi pret Dieva Valstību:
  1. līmenis – kad cilvēks ir akls un neredz Dieva Valstību;
  2. līmenis – kad cilvēks ir spējīgs ieraudzīt Dieva Valstību;
  3. līmenis – kad cilvēks ir spējīgs ne tikai redzēt, bet arī ieiet Dieva Valstībā.
 • Trīs galvenās prasības, pirms cilvēks var ieiet Valstībā:
  1. Atdzimšana no augšienes;
  2. Atdzimšana no Gara;
  3. Atdzimšana ūdenī.
 • Trīs lietas, kas liecina debesīs:
  1. Tēvs;
  2. Vārds;
  3. Svētais Gars.
 • Trīs lietas, kas liecina uz zemes:
  1. Gars;
  2. Ūdens;
  3. Asinis.
 • Atgriežoties pie Dieva sākotnēji, mēs piedzīvojam trīs galveno prasību, lai ieietu Valstībā, pirmo līmeni – mēs piedzīvojam Jēzus Kristus asiņu spēku. Bet mums ir jāpiedzīvo arī divi pārējie līmeņi – tas ir, ūdens un Gars.
 • ŪDENS simbolizē KRISTĪBU un Dieva VĀRDU.
  1. Kristība – tas nav vienkārši rituāls; tas ir varens mazgāšanas, attīrīšanas akts, kas ir daļa no mūsu glābšanas pakas. Tādējādi pēc atdzimšanas no augšienes cilvēkam jātiek kristītam, lai glābtos.
  2. Kad cilvēks ir atdzimis no augšienes, viņam tāpat ir arī jāpakļaujas Vārda spēkam, lai izmainītos un iegūtu tiesības ieiet Dieva Valstībā.
  3. Mums ir jāpieņem Vārds un jāļauj Vārdam darboties mūsos un pie mums, mainot mūsu pārliecību, mūsu domāšanas veidu un mūsu raksturu, lai tas atbilstu Dieva Valstības kultūrai.
 • Dieva Valstība pieder garā nabagiem.
  1. Dieva Valstība nepieder visiem – Dieva Valstība pieder garā nabagiem.
  2. Ko nozīmē būt garā nabagam?