Ticība – atslēga, lai vingrinātos valstības valdīšanā 1.daļa – ievads

Šajā daļā būs runa par VINGRINĀŠANOS VALSTĪBAS VALDĪŠANĀ. Īpaši mēs izskatīsim sekojošās tēmas:

 • Dievs ir radījis cilvēku ar aicinājumu – lai valdītu.
  • Cilvēks zaudēja savu valdīšanu grēka dēļ, bet Dievs to atjaunoja caur izpirkšanu.
  • Jums ir valstības valdīšana, bet vai jūs tam ticat?
 • Trešā diena – Dieva spēka un godības diena.
  • Kad mēs dzīvojam Dieva spēka dienā, tā rezultātā mums tiek dots mandāts valdīt līdz ar To Kungu kā zemes ķēniņiem un tiesnešiem.
  • Dieva Valstība nav tikai vārdā, bet arī spēkā un Valstības valdīšanās izpausmē.
  • Mums ir mandāts Dieva ienaidnieku nolikšanai zem Viņa kājām, izmantojot Ķēniņa varu.
 • Ir atslēgas, kas dod mums pieeju Valstības valdīšanai un ļauj mums sasiet un atraisīt uz zemes tā, lai debesis atbilstoši uz to  reaģētu.
  • Ticība ir atslēga, kas atslēdz durvis uz Dieva Valstību, tāpēc mēs nevarēsim ieņemt citas valstības bez ticības (Ebr.11:33-35).
  • Valstības ATSLĒGAS darbojas caur atklāsmi.
  • Cilvēks zaudēja savu valdīšanu caur NETICĪBU, un, sekojoši, valdīšanu var atjaunot tikai caur TICĪBU.
  • Ticība ir viena no dzīvības atslēgām. Kur nav ticības, tur nebūs arī Valstības valdīšanas.
 • Ticība palīdz mums atbrīvot un parādīt Dieva godību.
  • Kad Dieva Vārds kļuva par miesu, cilvēki varēja ieraudzīt Dieva godību. Kad vārds, kuru mēs saņemam no Dieva, materializējas caur ticību, cilvēki redz Dieva godību.
  • Saikne starp garā dotu vārdu un parādījušos un materializējušos vārdu ir mūsu TICĪBA.
  • Ja jūs ticēsiet, tad ieraudzīsiet Dieva godību (Jāņa 11:40).
 • Stefans – cilvēks, kas pilns ar ticību un spēku. Cilvēks, kas ir pilns ticības, automātiski būs arī pilns ar spēku.
 • Ticībai Dievam ir jāatspoguļojas mūsu ikdienas darbībā. Bet kādā praktiskā veidā mēs varam ļaut mūsu ticībai atspoguļoties mūsu ikdienas dzīvē?
  • Skatieties uz sevi tā, kā uz jums skatās Dievs. Dievs saka, ka jūs esat dēstīti debesīs, pāri visām varām un valdīšanām. Iemāciet uz sevi skatīties kā uz “tādu”, ko Dievs ir dēstījis Kristū, un darbojieties no šīs varas stāvokļa.
  • Atklāsme par jūsu stāvokli Kristū ietekmē visu, ko jūs darāt.
  • Paklausība Dievam, neskatoties uz jūtām vai apstākļiem. Piemēram, slavējiet Dievu un dejojiet Viņa priekšā ne tikai tāpēc, ka esat laimīgi, bet tāpēc, ka zināt, ka slavēšana ir ceļš uz uzvaru.
  • Aplieciniet Dieva Vārdu, nevis to, ko jūtat vai redzat.
 • Jūsu apliecināšanai un pasludināšanai ir nozīme.
  • Sāciet savu ticības ceļu, izmainot to, ko apliecināt ikdienā. Sāciet runāt par sevi, par savām situācijām un apstākļiem to, ko par to saka Tas Kungs.
  • Garīgo valstību pārvalda VĀRDS, tāpēc sekojiet līdzi tam, ko runājat.