Dzīve valstībā – ievads

Šajā daļā mēs turpināsim apskatīt Dieva Valstības īpatnības un dzīvi Valstībā. Detalizēti apskatīsim sekojošās lietas:

 • Trīs prasību apskats un padziļināta iztirzāšana, kas nepieciešams, lai ieietu Dieva Valstībā – asinis, ūdens un Gars.
  • Mums pastāvīgi ir jāsaskaras ar asiņu, ūdens un Gara spēku, tāpēc ka tas ir nepieciešams, lai attīrītos un paliktu Dieva Valstībā.
  • Lai paliktu Valstībā, mums jābūt attīrītiem. Bez izmaiņām raksturā nav iespējams kļūt par daļu no Dieva Valstības.
 • Saņemot Dieva dāvanu – pestīšanu, mums ir jāsamaksā cena, lai ieietu Valstībā.
  • Debesu Valstībā laužas iekšā un tīkotāji ar varu cenšas to sagrābt.
  • Kad jūs esat piedzimuši no augšienes, jūs varēsiet ieraudzīt Valstību, bet mums ir jātiecas ieiet un palikt Dieva Valstībā.
  • Viss, kas jums pieder Valstībā, nevar kļūt par jūsējo automātiski – ir jāsamaksā cena, lai to iemantotu.
  • Neskatoties uz to, ka tas viss tika nopirkts caur Jēzus mīlestības upuri un jūs, iespējams, saprotat un redzat to savā prātā, bet jūs to varēsiet satvert tikai tad, kad pieliksiet VISU PIEPŪLI, lai pierādītu savu ticību darbos (2.Pētera 1:5-11).
  • Lai ieietu Debesu Valstībā, ir jātiecas uz to pārliecinoši.
 • Vēl viens nosacījums ieiešanai Debesu Valstībā – būt kā bērniem.
  • Jums JĀATGRIEŽAS UN JĀTOP kā bērniem, lai ieietu Dieva Valstībā.
  • Jums jākļūst pazemīgiem, mācāmiem un atkarīgiem, nevis lepniem un neatkarīgiem, ja vēlaties ieiet Dieva Valstībā.
 • Ja jūs vēlaties iemantot Dieva Valstību, tad jūsu raksturā jānotiek izmaiņām.
  • Vēstulē Galatiešiem 5:19-21 skaidri tiek aprakstīti miesas darbi. Mēs lasām, ka visi, kas tā RĪKOJAS, nevarēs iemantot DIEVA VALSTĪBU.
  • 1.vēstulē Korintiešiem 6:9-10 tiek runāts par lietām, kuras mēs nedrīkstam darīt, ja gribam iemantot Dieva Valstību.
 • Ceļā uz Dieva Valstību mums nāksies saskarties un iet cauri lielam spiedienam un bēdām.
  • Ieiešana Dieva Valstībā paredz, ka jūs negriezīsieties atpakaļ, kad radīsies problēmas vai grūtības. Ja jūs grūtību laikā griežaties atpakaļ, tad jūs neesat derīgi Dieva Valstībai.
  • Jums vienmēr būs dažādi kārdinājumi, lai jūs atteiktos no savas ziedošanās vai saviem pienākumiem. Bet Jēzus sacīja: «Neviens, kas savu roku liek pie arkla un skatās atpakaļ, neder Dieva valstībai.»
  • Grūtības ir daļa no tā, ko Dievs izmanto, lai palīdzētu jums garīgi augt. Ieeja Dieva Valstībā nav paredzēta vājiem cilvēkiem, bet gan cilvēkiem ar spēcīgu garīgo mugurkaulu.
 • Taisnība, miers un prieks Svētajā Garā ir rezultāts Dieva Valstībai mūsu dzīvē.
 • Lai kļūtu par daļu no Dieva Valstības, jums jābūt gataviem atteikties no visa pārējā savā dzīvē.