Pirmā nodaļa – ievads

Pirmajā daļā mēs aplūkosim tādus svarīgus jautājumus:

  • Kāpēc Valstības vēstījums ir vissvarīgākais vēstījums Bībelē?
  • Kāpēc sātans baidās no tā, ka mēs saņemsim atklāsmi par Valstību un kāpēc sātana pirmais mērķis ir mūsu noturēšana neziņā par Dieva Vārdu kopumā un īpaši attiecībā uz Valstības evaņģēliju?
  • Kāds ir Dieva sākotnējais nodoms cilvēkam un zemei? Mēs ieraudzīsim, ka Bībele ir grāmata par Ķēniņu, Viņa bērniem un Viņa Valstību.
  • Ko praktiski nozīmē meklēt Dieva Valstību un Viņa taisnību? Kādi ir divi galvenie Dieva Valstības un Viņa taisnības meklēšanas veidi?
  • Mēs aplūkosim, kāpēc Dieva Valstība ir atbilde uz visām problēmām mūsdienu pasaulē.
  • Mēs ieraudzīsim, ka Dieva Valstības fokuss ir nevis debesis, bet zeme. Un mēs ieraudzīsim, ka izpirkšanas mērķis nav nosūtīt cilvēkus uz debesīm, bet atgriezt cilvēku pie Viņa sākotnēja mērķa no Dieva.
  • Mēs arī aplūkosim, kāpēc atklāsme par Dieva Valstību radikāli ietekmē cilvēka lūgšanu dzīvi, viņa pasaules uztveri un problēmu uztveri pasaulē.