Dieva valstība un mūsu prioritātes – ievads

Šajā daļā mēs runāsim par to, kā Dieva Valstībai ir jāietekmē mūsu prioritātes. Mēs apstāsimies pie sekojošiem jautājumiem:

 • Mēs visi dzīvē kaut ko meklējam.
  • Trīs galvenās vajadzības, kuras šodien vairāk kā jebkas cits pārņem vairuma cilvēku domas uz zemes.
  • Pareizais un labākais veids mūsu galveno vajadzību apmierināšanai.
 • Saskaršanās ar ikdienas lēmumu izpatikt Dievam.
  • Katru dienu mūsu priekšā ir izvēle: nolikt Dievu pirmajā vietā vai tomēr pirmajā vietā likt savas vajadzības. Kā jūs tiekat galā ar šo pārbaudījumu?
  • Uz zemes šodien ir divas dažādas paaudzes – paaudze “Es esmu pirmais” un paaudze “Dievs ir pirmais”. Kurai nometnei piederat jūs?
 • Bībeles cilvēku piemēri, kuri atradās izvēles priekšā – izpatikt Dievam vai apmierināt sevi. Ko mēs varam mācīties no šiem cilvēkiem?
  • Elija un atraitne no Sareptas (1.Ķēniņu 17:9-16).
  • Israēlieši un tempļa celšana (Hagajs).
  • Trīs kandidāti būt par KRISTUS mācekļiem (Lūkas 9:57-62).
  • Jaunais, BAGĀTAIS PĀRVALDNIEKS (Marka 10:17-25).
  • Elīsas piemērs (1.Ķēniņu 19:19-21).
 • Izanalizējiet savu dzīvi un atbildiet uz sekojošajiem, svarīgajiem jautājumiem:
  • Vai jūs esat daļa no paaudzes “Es esmu pirmais” vai tomēr daļa no paaudzes “Dievs ir pirmais”?
  • Kā tas atspoguļojas jūsu dzīvē ik dienas?
  • Vai jūs ik dienas atrodat laiku Dieva meklēšanai, lai jūsu gars nomierinātos un jūs gaidītu Viņa priekšā?
  • Vai jūs steidzaties nākt Dieva klātbūtnē, lai izklāstītu Dievam savas vajadzības, un pēc tam skrienat prom, vai arī jūs Viņa klātbūtnē paliekat pietiekami ilgi, lai saņemtu no Viņa instrukcijas?
  • Vai jūs gaidāt saņemt no Dieva norādījumus attiecībā uz to, ko Dievs grib darīt jūsu dzīvē un caur jums, un kam Dievs šajā konkrētajā dienā vēlas caur jums pieskarties?