Trešā nodaļa – ievads

Šī ir mūsu sērijas “Pamati mācībai par Dieva Valstību” trešā daļa. Trešajā daļā mēs aplūkosim dažas apakštēmas:

 • Kā Valstības atklāsme atšķir mūs no pagāniem un atbrīvo mūs no rūpēm un uztraukuma?
 • Dieva Valstība kā pamats, kas apvieno visas Bībeles mācības.
 • Kā atklāsme par Valstību palīdz mums ieraudzīt galveno problēmu šodien uz zemes, un konkrēti – citas valdības vai valstības klātbūtni uz zemes, kas atrodas opozīcijā un dumpī pret Dievu un Viņa mērķiem.
 • Dieva Valstība – tā ir cilvēka iepriekš zaudētās Dieva valdīšanas atjaunošana uz zemes caur Jēzus Kristus izpirkšanas upuri.
 • Kā atklāsme par Dieva Valstību palīdz mums ieraudzīt savu lomu kā  Dieva priesteriem un ķēniņiem, kuru funkcija ir valdīšana uz zemes kopā ar Dievu.
 • Mūsu loma kā ķēnišķiem priesteriem (ķēniņiem un priesteriem) ir Dieva IETEKMES atnešana konkrētā jomā vai teritorijā.
  • Izpratne par saistību starp mūsu varu kā ķēniņiem un mūsu lomu kā priesteriem.
 • Kā sasaistīt visu, ko mēs darām, ar Dieva Valstību?
 • Dieva Valstība kā valdīšanas formas un nevis reliģija.
 • Dieva Valstības mērķis – atnest Dieva valdīšanas ietekmi uz zemes, lai atbrīvotu gūstekņus.
 • Nožēlot un ticēt ir pirmais nosacījums, lai iekļūtu Valstībā.
  • Nožēla kā paradigmas nomaiņa.
  • Kas ir paradigma, un kāpēc Dieva Valstība ir JAUNĀ PARADIGMA.