Ticība – atslēga, lai vingrinātos valstības valdīšanā 2.daļa – ievads

Un šajā daļā mēs turpināsim runāt par VINGRINĀŠANOS VALSTĪBAS VALDĪŠANĀ. Īpaši izskatīsim sekojošās tēmas:

 • Mēs pagodinām Dievu caur ticību.
  • Ābrahāms palika stiprs ticībā, pagodinot Dievu (Rom. 4:20).
  • Katru reizi, kad neticību nomaina spēcīga ticība, tiek atbrīvota Dieva godība.
  • Mēs atbrīvojam Dieva godību savā ģimenē, draudzē un sabiedrībā, un mēs atbrīvojam mūsu Ķēniņa valdīšanu visās vietās tikai tad, ja paliekam spēcīgi ticībā.
  • Ticība ir viena no Debesu Valstības atslēgām.
 • Dieva godība izpaužas katru reizi, kad vārds kļūst par miesu (Jāņa 1:14).
  • Pateicoties ticībai, vārds kļūst par miesu.
  • Katru reizi, kad vārds kļūst par miesu, cilvēki ierauga Dieva godību (Jāņa 1:14).
  • Dieva Vārds, Viņa domas, idejas, plāni un vēlmes, kas vēl nav redzami ar fiziskajām acīm, spēj patiešām materializēties, ja mēs zinām, kā tos konvertēt caur ticību (Ebrejiem 11:3).
  • Ticības sākas no vārda un tieši tāpēc Bībele paziņo, ka ticība nāk no dzirdēšanas (sludināšanas), Dieva vārda dzirdēšanas (Rom. 10: 17).
 • Ticība un ticēt – divas monētas puses.
  • Kad pie mums atnāk vārds no Dieva, tas mums sniedz ticību. Tomēr mums ir izvēle – vai nu šaubīties par vārdu, vai arī ticēt tam un rīkoties.
  • Ticība ir lietvārds. Ticēt ir darbības vārds.
  • Ticība ir Dieva dāvana mums visiem, – tā atnāk, kad mēs klausāmies Dieva vārdu. Ticēt – tā ir mūsu atsaukšanās jeb atbilde Dieva dāvanai un attiecīgas tam sekojošas darbības.
 • Ticības pasīvā un aktīvā puse.
  • Saskaņā ar Ebrejiem 11:1, ticība sastāv no divām daļām, un konkrēti – gaidāmā piepildīšanās un pārliecība par neredzamo.
 • Trīs ticības komponenti.
  • Ticību var sadalīt vismaz trīs atsevišķos komponentos, un konkrēti: zināšana, uzticēšanās un darbība.
 • Izmisīga ticība pretojas katrai opozīcijai (Marka 10:46-52).
  • Tie, kas sēž savā komforta zonā, paliks savos ierobežotajos būrīšos, bet izmisīga ticība pretojas visām nelaimēm un opozīcijām.
  • Jebkurš mēģinājums apturēt izmisīgu ticību visdrīzāk tikai to vairos.
  • Izmisīga ticība uzskata, ka tai jāsaņem uzmanība no Dieva tagad vai nekad, tāpēc tā ir uzstājīga.
 • Ko darīt, lai ticība būtu stipra?
  • Pastāvīgi klausieties Dieva Vārdu!
  • Pastāvīgi aplieciniet Dieva Vārdu! (Rom. 10:8)
  • Pastāvīgi rīkojieties uz Dieva Vārda pamata!